ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
มุมเทคโนโลยี
dot
bulletรู้จักกับ MSN Messenger
bulletสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน MSN Messenger
bulletการติดตั้งโปรแกรม
bulletรูปร่างหน้าตาของ MSN Messenger
bulletการจัดการรายชื่อเพื่อนใน List
bulletเริ่มต้นสนทนาผ่าน MSN
dot
ข่าวเกษตรพัฒนา
dot
bullet"เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า" จากบ้านถึงผลงานสร้างสรรค์
bulletเปิดตัวเครื่องหีบสบู่ดำรุ่นใหม่ผลิตน้ำมันได้วันละ200ลิตร
bulletเครื่องหั่นผักใบไฮเทค เหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหาร
ทบทวน Balanced Scorecard ในประเทศไทย article

เนื้อหาในช่วงนี้ขอมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Balanced Scorecard หน่อยนะครับ เพื่อให้เข้ากระแสที่หนึ่งในผู้คิดค้น Balanced Scorecard (Robert Kaplan) ได้เข้ามาจัดสัมมนาในประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา Kaplan เองถือว่ามาเมืองไทยบ่อยสมควรครับ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามที่เขามาเมืองไทยเพื่อพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับ Balanced Scorecard
       
       โดยครั้งแรกมาในปี 2003 (เดือนมีนาคมครับ) ตอนนั้นก็มาพูดประมาณครึ่งวันในเรื่องของ Balanced Scorecard ในภาพรวม พออีกปีถัดมา (สิงหาคม 2004) ก็มาอีกรอบครับ คราวนั้นมาภายใต้หัวข้อ 'The Continuing Journey of The Balanced Scorecard' ซึ่งในครั้งนั้นก็มาพร้อมกับหนังสือเล่มที่สามของทั้งคู่ (Strategy Map) และพอมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็มาภายใต้หัวข้อ Turning Execution into Competitive Advantage พร้อมกับหนังสือเล่มที่สี่ของทั้งคู่ (Alignment) ผมก็เลยขอถือโอกาสนำพาท่านผู้อ่านมาดูซิว่าในเมืองไทยเองการนำ BSC มาใช้ได้มีพัฒนาการหรือการนำไปใช้กันเพียงใด
       
        ในประเทศไทยเองความตื่นตัวเรื่อง Balanced Scorecard มีกันมานานมากพอสมควรแล้วครับ เรียกได้ไม่ว่าล้าหลังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ โดยเริ่มแรกก็เริ่มมีการนำ BSC มาใช้ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก่อน จำได้ว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกๆ ที่จุดพลุหรือประกาศการนำ BSC มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นทางการ
       
       หลังจากนั้นก็ได้มีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ได้นำ BSC ไปใช้กันจนแพร่หลาย จนกระทั่งในปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของเมืองไทยนั้นได้มีการพิจารณาเรื่องของการนำ BSC มาใช้แล้วทั้งสิ้น เพียงแต่บางแห่งอาจจะนำ BSC ไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ บางแห่งนำมาปรับใช้ และบางแห่งตัดสินใจที่จะไม่ใช้ ในปัจจุบันองค์กรที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาที่จะนำ BSC ไปใช้ จะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางมากขึ้น
       
        ผมเองได้ติดตามการนำ BSC มาใช้ในองค์กรธุรกิจของไทยมาพอสมควรครับ โดยได้มีการส่งแบบสอบถามไปสำรวจบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในต้นปี 2546 และต้นปี 2548 แล้วก็พบความแตกต่างในการนำ BSC มาใช้พอสมควรครับ ลองดูข้อมูลบางส่วนนะครับ
       
       * องค์กรที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยต่อ BSC นั้นในปี 2546 มี 17.5% ปี 2548 มี 6%
       
       * เคยนำมาใช้แล้วเลิกใช้ไปแล้ว ในปี 2546 มี 0% ปี 2548 มี 1.8%
       
       * กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาที่จะนำมาใช้ ปี 2546 มี 47.4% ปี 2548 มี 39.28%
       
       * กำลังใช้อยู่ แต่ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน ปี 2546 มี 17.5% ปี 2548 มี 28.9% และ
       
       * นำ BSC มาใช้จนเห็นผลลัพธ์หรือประสบความสำเร็จแล้ว ปี 2546 มี 8.2% ปี 2548 มี 7.8%
       
        จากข้อมูลข้างต้นถ้าวิเคราะห์ดีๆ ก็คงพอจะเห็นแนวโน้มในเรื่องของความสนใจของการนำ BSC มาใช้ในองค์กรธุรกิจของไทยนะครับ นั้นคือบริษัทต่างๆ รู้จัก BSC มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้มีองค์กรที่นำ BSC มาใช้แล้วเลิกใช้ องค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษาก็น้อยลง เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นได้มีการนำ BSC ไปใช้มากขึ้น ส่วนอัตราความสำเร็จนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในช่วงสองปีที่ผ่านไป
       
        นอกจากนี้ในแบบสอบถามดังกล่าว (ในปี 2548) ผมได้สอบถามในรายละเอียดของผลลัพธ์ที่ได้จากการนำ BSC ไปใช้ โดยเปรียบเทียบระหว่างองค์กรที่นำ BSC ไปใช้จนประสบผลสำเร็จ กับองค์กรที่กำลังนำไปใช้อยู่แต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ผลออกมาน่าสนใจมากครับ นั้นคือสำหรับองค์กรที่นำมาใช้จนประสบความสำเร็จแล้ว ผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการนำ BSC มาใช้ขององค์กรเหล่านี้ได้แก่
       
       * การสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ดีขึ้น
       
       * เกิดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร (Alignment)
       
       * สามารถประเมินตนเองได้ดีขึ้น
       
       * ทำให้มีเครื่องมือในการเตือนภัยถึงโอกาสและปัญหาในอนาคต
       
       * ผู้บริหารมีมุมมองที่กว้างและครบถ้วน
       
       * ผลประกอบการด้านการเงินดีขึ้น
       
       * ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
       
       * ผลการดำเนินงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
       
       * มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น
       
       ทีนี้สำหรับองค์กรที่ยังอยู่ในขั้นของการนำ BSC มาใช้แต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั้น ผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการนำ BSC มาใช้สำหรับองค์กรเหล่านี้ ประกอบด้วย
       
       * การสื่อสารและถ่ายอดทกลยุทธ์ดีขึ้น
       
       * ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
       
       * ผู้บริหารมีมุมมองที่กว้างและครบถ้วน และ
       
       * องค์กรประเมินตนเองได้ดีขึ้น
       
       ท่านผู้อ่านคงเห็นนะครับว่าสำหรับองค์กรที่นำ BSC ไปใช้จนบอกเองว่าเห็นผลลัพธ์หรือประสบความสำเร็จนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถจับต้องได้และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเงิน ลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงาน และ การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังมีบริษัทหนึ่งของไทยที่นำ BSC มาใช้และประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัล Balanced Scorecard Hall of Fame Award จากสองผู้คิดค้น BSC นั้นคือบริษัท Thai Carbon Black ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับ
       
       ผมเองมีโอกาสพบเจอผู้บริหารหลายๆ ท่านในองค์กรที่ได้นำ BSC มาใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก็ได้ถามถึงการนำ BSC มาใช้ในปัจจุบัน ท่านเหล่านั้นก็มักจะตอบตรงกันว่าสำหรับองค์กรท่านแล้ว ในปัจจุบัน BSC ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Management Process) ประจำขององค์กรไปแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ เพราะในการนำ BSC มาใช้นั้นสุดท้ายแล้วควรจะสามารถกลืนเข้ากับระบบการบริหารที่มีอยู่ขององค์กรให้ได้
       
        สัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอเพียงแค่การนำ BSC มาใช้ในภาคธุรกิจของไทยก่อนนะครับ ในสัปดาห์หน้าจะขอนำเสนอประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการนำ BSC มาใช้ในประเทศไทย ทั้งการนำ BSC มาใช้ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจะขอนำเนื้อหาบางส่วนจากการบรรยายของ Robert Kaplan มานำเสนอด้วยนะครับ
Links & Music Top Chart

Hot Linksssss!
แม่สอด-เมียวดี สนุกสุด ๆ ในชีวิต
อปท.แม่สอด รูปแบบพิเศษ ชูกทม.+พัทยาแม่แบบแม่สอด
อปท.ชายแดนตากต่อจิ๊กซอว์ ยกชั้นแม่สอดสู่มหานครฝั่งตะวันตก
สำรวจระบบขนส่งทางการค้า ในจีนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
พ.ร.บ.ค้าปลีกแท้ง! โมเดิร์นเทรดเฮ... กรรมาธิการสนช.แห้ว
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (จบ)
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (3)
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (2)
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (1)
บริหารคนตั้งแต่ “วันแรก”
คัดเลือกคนที่ “ใช่”
บัญญัติ 10 ประการ สู่การเป็นผู้ประกอบการการ SMEs
วิธีจัดการความรักของสาวเกรด 12 โรงเรียนอินเตอร์ฯ
10 โปรแกรมฟรี ๆ น่ามีเก็บไว้ใน ThumbDrive
นักธุรกิจ "วัยใส" ฝีมือ..."ไม่อ่อนหัด" article
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เติม "8" กระทบธุรกิจเบอร์สวย article
เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน article
ตัววัด "KPI" ของระดับจัดการ article
ท็อปส์รุกเงียบตีท้ายครัวบิ๊กซี +เชียงรายเป็นสนามยุทธค้าปลีก ประธานหอฯว้าเหว่ article
ตั้งงี่สุ่นชนโมเดิร์นเทรด เท 100 ล้านตั้งศูนย์ขนถ่ายสินค้า รับมือค้าปลีกยักษ์ article
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive HR Strategy) ตอนที่ 2 article
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก article
เราจะเป็นองค์กรยอดเยี่ยมได้อย่างไร ? article
พัฒนาการใหม่ๆ ของ Balanced Scorecard articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.