ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
มุมเทคโนโลยี
dot
bulletรู้จักกับ MSN Messenger
bulletสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน MSN Messenger
bulletการติดตั้งโปรแกรม
bulletรูปร่างหน้าตาของ MSN Messenger
bulletการจัดการรายชื่อเพื่อนใน List
bulletเริ่มต้นสนทนาผ่าน MSN
dot
ข่าวเกษตรพัฒนา
dot
bullet"เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า" จากบ้านถึงผลงานสร้างสรรค์
bulletเปิดตัวเครื่องหีบสบู่ดำรุ่นใหม่ผลิตน้ำมันได้วันละ200ลิตร
bulletเครื่องหั่นผักใบไฮเทค เหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหาร
อปท.ชายแดนตากต่อจิ๊กซอว์ ยกชั้นแม่สอดสู่มหานครฝั่งตะวันตก
 
 
อปท.ชายแดนตากต่อจิ๊กซอว์ ยกชั้นแม่สอดสู่มหานครฝั่งตะวันตก
ในที่สุดความพยายามที่จะยกฐานะการปกครองท้องถิ่นพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัด ก็ก้าวเข้าใกล้ความฝันไปอีกขั้น ล่าสุด 3 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เทศบาลเมืองแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ ได้ผนึกเป็นแกนนำชาวบ้านในพื้นที่ เดินหน้าผลักดันให้มีการยุบรวม 3 อปท.ดังกล่าว และจัดตั้งรูปแบบการปกครองพิเศษ มหานครแม่สอดขึ้นมาแทน โดยล่าสุดได้ยื่นหนังสือต่อนายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) พร้อมรายชื่อประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเมื่อร็วๆนี้ เพื่อขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการจัดตั้งเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มหานครแม่สอด โดยให้รวมเทศบาลเมืองแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด และองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)แม่ปะ เป็นมหานครแม่สอด ภายใต้กฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งก็ได้รับการรับลูกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างดี

ตามด้วยการจัดประชุมเสวนาเรื่อง "การปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ มหานครแม่สอด เพื่อการพัฒนา"ขึ้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่สอด โดยมีประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนนำหมู่บ้านชุมชน และภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมกว่า 1,000 คนร่วมประชุมเสวนา เพื่อระดมความ คิดเห็นของผู้นำ อปท.และประชาชน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด และนายก อบต.แม่ปะ ต่างเห็นด้วยและพร้อมที่จะลงพื้นที่ทำประชาคมสอบถามประชาชนในท้องถิ่น เพื่อยุบรวม เทศบาลเมืองแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด และ อบต.แม่ปะ สู่การเป็นเขตปกครองพิเศษ มหานครแม่สอด และจะ เร่งดำเนินการอย่างเร่ง ด่วน

3ผู้นำอปท.ประกาศเดินหน้า

นายเทอด เกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่สอด กล่าวว่า การเป็นเขตปกครองพิเศษ มหานครแม่สอด จะได้รับการ สนับสนุนงบจากส่วนกลางปีละนับ 1,000 ล้านบาท รวมกับภาษีที่จะเก็บได้จากท้องถิ่น เช่น ภาษีสินค้าส่งออกชายแดนไทย-พม่า ภาษีแรงงานต่างด้าว และภาษีทะเบียนรถ รวมกันหลายร้อยหลายบาท โดยการเป็นรูปแบบเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ ผู้บริหารสามารถนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้เลย โดยไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ขณะนี้ ผู้นำ อปท.ทั้ง 3 แห่งในพื้นที่ ได้ หารือและยืนยันจะร่วมมือกันผลักดันมหานครแม่สอดโดยจะมีการ สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่ตนเองจะต้องทำให้สำเร็จ คือ การสร้างมหาวิทยาลัยนครแม่สอด รอง รับการเป็นมหานครแม่สอด

"ผมและฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองแม่สอด จะเดินหน้าผลักดันการยกฐานะแม่สอดเป็นจังหวัดที่ 77 ควบคู่กับการผลักดันแม่สอดเป็นมหานคร ฝั่งตะวันตก เพราะมีศักยภาพที่พร้อมทุกอย่าง"

นายเทอดเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้นำ อปท. ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยในรูปแบบเขตการปกครองท้องถิ่นพิเศษ มหานครแม่สอด ก็ จะตั้งคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.เขตปกครองพิเศษขึ้นมา โดยเบื้องต้นอาจจะแบ่งการปกครองออกเป็นเขตและแขวง มีสมาชิกสภาเขตเหมือน สข.ในกรุงเทพฯ เขตละ 6 คน สมาชิกสภาเขตปกครองพิเศษมหานคร 30- 36 คน ที่มาจากการ เลือกตั้ง และมีนายกมหานครหรือผู้ว่ามหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยไปแต่งตั้งผู้ช่วยบริหารงาน เช่น รองผู้ว่าการ หรือรองนายกฯ ที่ปรึกษา และเลขานุการ เป็นต้น

การยกเมืองแม่สอดสู่เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มหานครแม่สอด เป็น ความหวังของประชาชนชาวแม่สอด ท่าสายลวด และแม่ปะ รวมไปถึงชาว 5 อำเภอชายแดน ไทย-พม่า ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก(แม่สอด-พบพระ-ท่าสองยาง-แม่ระมาด-และอุ้มผาง) ที่ต้องการเห็นท้องถิ่นมีการพัฒนาสู่นานาชาติ เพื่อการค้าชายแดน ความเจริญของเมือง และการอยู่ดี กินดี มีอาชีพ มีรายได้ของประชาชนใน พื้นที่

ลุ้นดึงภาษีท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่

นายบุญ เชิด สุขแว่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าสายลวด กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าสายลวด เป็นเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนไทย-พม่า เป็นเมืองหลักสำคัญ หน้าด่านเส้นทางสายเศรษฐกิจแนวตะวันตก- ตะวันออก หรืออีสต์-เวตส์ อิโคโนมิค คอริดอร์ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศปีละกว่า 13,000 ล้านบาท การ เก็บภาษีสินค้าส่งออก ปัจจุบันท้องถิ่น เก็บได้เพียง 1.5 % จากตัวเลขส่งออก แต่หากมีการปรับเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษ จะเก็บภาษีได้ถึง 30 % สามารถนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่นท่าสายลวดได้เต็มรูปแบบ ส่วนการผลักดัน 3 อปท.ให้เป็นเขต ปกครองพิเศษมหานครแม่สอด ตนเองเห็นด้วย และจะสอบถามรวมทั้งทำประชาคมชาวบ้านว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นอย่างไร ตนเองก็จะดำเนินการตามความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน

ด้านนายมานพ ยะ เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ กล่าวว่า ตนเองเห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนการยุบรวมเทศเมืองแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด และอบต.แม่ปะ เป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ มหานครแม่สอด แต่จะต้อง กำหนดบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตให้ชัดเจน เพราะอาจจะถูกต่อต้าน หากผู้นำท้องถิ่นถูกลดบทบาทตรงนี้ไป

เอกชนประกาศหนุนสุดตัว

นาย อำนาจ นันทหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า ขณะนี้พม่าได้ประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน 19 แห่ง โดยให้จังหวัดเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตากนำร่องเป็นแห่งแรก ดังนั้นเราควรเร่งสร้างเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ มหานครแม่สอดเพื่อรองรับกัน โดยภาคเอกชนจะสนับสนุน อปท. และฝ่ายปกครอง เร่งผลักดันมหานครแม่สอด ให้เกิดขึ้นโดย เร็ว

นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า การยกฐานะมหานครแม่สอด มีความเป็นไปได้สูงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมผลักดันอย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนาไปสู่จังหวัดแม่สอดในอนาคต รวมไปถึงเขตเศรษฐกิจและนิคม อุตสาหกรรม สำหรับการยกมหานครแม่สอดนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้า ชายแดนไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี จะกระเตื้องขึ้น การยกฐานะมหานครแม่สอด นั้น คนท้องถิ่นที่เข้ามาบริหารงานจะสามารถรู้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้ดีกว่า ระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ดังนั้นรูปแบบการปกครองมหานครแม่สอด โดยคนท้องถิ่น จะพัฒนาได้ถูกต้อง ถูกทาง รวดเร็ว และถูกจุดตรงเป้าหมาย

แม้ว่าความพยายามที่จะยกฐานะ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ จะยังไม่ถึงดวงดาว แต่ความพยายามของอปท.ในพื้นที่ ที่ได้รับแรงหนุนจากภาคเอกชนและประชาชน ก็ยังคงเดินหน้าต่อไป การประกาศยุบรวม 3 อปท. เพื่อยกฐานะเป็นมหานครแม่สอด ก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอร์ ที่จะเข้ามาต่อเติมให้เกิดเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย คือ การยกฐานะเป็นจังหวัดแม่สอดในที่สุดLinks & Music Top Chart

Hot Linksssss!
แม่สอด-เมียวดี สนุกสุด ๆ ในชีวิต
อปท.แม่สอด รูปแบบพิเศษ ชูกทม.+พัทยาแม่แบบแม่สอด
สำรวจระบบขนส่งทางการค้า ในจีนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
พ.ร.บ.ค้าปลีกแท้ง! โมเดิร์นเทรดเฮ... กรรมาธิการสนช.แห้ว
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (จบ)
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (3)
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (2)
ค้าปลีกไทย ฤๅจะถูกพัดหายใต้คลื่นโลกาภิวัตน์ (1)
บริหารคนตั้งแต่ “วันแรก”
คัดเลือกคนที่ “ใช่”
บัญญัติ 10 ประการ สู่การเป็นผู้ประกอบการการ SMEs
วิธีจัดการความรักของสาวเกรด 12 โรงเรียนอินเตอร์ฯ
10 โปรแกรมฟรี ๆ น่ามีเก็บไว้ใน ThumbDrive
นักธุรกิจ "วัยใส" ฝีมือ..."ไม่อ่อนหัด" article
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เติม "8" กระทบธุรกิจเบอร์สวย article
เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน article
ตัววัด "KPI" ของระดับจัดการ article
ท็อปส์รุกเงียบตีท้ายครัวบิ๊กซี +เชียงรายเป็นสนามยุทธค้าปลีก ประธานหอฯว้าเหว่ article
ตั้งงี่สุ่นชนโมเดิร์นเทรด เท 100 ล้านตั้งศูนย์ขนถ่ายสินค้า รับมือค้าปลีกยักษ์ article
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive HR Strategy) ตอนที่ 2 article
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก article
เราจะเป็นองค์กรยอดเยี่ยมได้อย่างไร ? article
พัฒนาการใหม่ๆ ของ Balanced Scorecard article
ทบทวน Balanced Scorecard ในประเทศไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.