ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
มุมเทคโนโลยี
dot
bulletรู้จักกับ MSN Messenger
bulletสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน MSN Messenger
bulletการติดตั้งโปรแกรม
bulletรูปร่างหน้าตาของ MSN Messenger
bulletการจัดการรายชื่อเพื่อนใน List
bulletเริ่มต้นสนทนาผ่าน MSN
dot
ข่าวเกษตรพัฒนา
dot
bullet"เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า" จากบ้านถึงผลงานสร้างสรรค์
bulletเปิดตัวเครื่องหีบสบู่ดำรุ่นใหม่ผลิตน้ำมันได้วันละ200ลิตร
bulletเครื่องหั่นผักใบไฮเทค เหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหาร
"จีน" หนุนขุด "อุโมงค์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน" เชื่อมถนนพม่า-ดันเส้นทางค้า 3 ชาติ

"จีน" หนุนขุด "อุโมงค์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน" เชื่อมถนนพม่า-ดันเส้นทางค้า 3 ชาติ

กงสุลใหญ่ สป.จีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมหนุนขุดอุโมงค์เชื่อมแม่ฮ่องสอน พร้อมดันพม่าสร้างถนนจากเมืองหลวงใหม่ชนชายแดนไทย หวังเปิดเส้นทางการค้า 3 ชาติ “ไทย พม่า จีน” ในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่ง
       
       วันที่ 14 ก.ค.51 นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ต้อนรับ Wu Huiqing กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางโดยสายการบินไทยเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือข้อราชการและการค้าชายแดน
       
       นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่า ประเด็นหนึ่งที่หารือกันก็คือ กรณีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่เดินทางมาค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะทางรถยนต์ระยะทางเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงแผ่นดิน 108 ระยะทาง 350 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน1095 เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 240 กิโลเมตร และสายการบินก็ค่อนทางมีปัญหา จึงได้เสนอไปยังรัฐบาลว่าจะขุดเจาะอุโมงค์ จากอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ มายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นช่วง ๆ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทางประมาณ 170-180 กิโลเมตร โดยให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณในการดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์
       
       ทางด้าน Wu. Huiqing กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน จะสนับสนุนการขุดเจาะอุโมงค์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอไปยังรัฐบาลไทย เพราะเท่าที่ได้รับทราบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางเข้ามาค่อนข้างยากลำบาก และเมื่อมีการขุดเจาะอุโมงค์ผ่านเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สะดวกขึ้น จะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถทำการค้ากับประเทศจีนโดยผ่านประเทศพม่าได้
       
       ในขณะเดียวก็จะสนับสนุนรัฐบาลพม่าให้มีการก่อสร้างถนนจากเมืองหลวงแห่งใหม่พม่า (เมืองปิงมะนา ) ให้รัฐบาลพม่าก่อสร้างถนนเชื่อมมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน / พม่า และจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป ตามคำเรียกร้องของหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยากให้มีการค้าชายแดนระหว่าง 3 ประเทศ
       

       ทั้งนี้ ปัจจุบันการเดินทางโดยรถยนต์จากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือทางหลวงแผ่นดิน108 ระยะทาง 350 กิโลเมตรคือ เชียงใหม่ อ.ฮอด อ.แม่สะเรียง ถึง จ.แม่ฮ่องสอน และทางหลวงแผ่นดิน 1095 ระยะทาง 250 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ ผ่านอ.แม่ริม อ.ปาย ถึง จ.แม่ฮ่องสอน
       
       เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางอ้อมและคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา ซึ่งต้องใช้เวลา 5-7 ชั่วโมง หากมีการก่อสร้างถนน แม่ฮ่องสอน-วัดจันทร์-สะเมิง รวมทั้งมีข้อสรุปออกมาว่า ต้องมีการขุดเจาะอุโมงค์ เพื่อร่นระยะทางลง ก็จะทำให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสลับซับซ้อน น่าจะทำให้ได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทางด้วย
       
       โดยประเด็นปัญหาเรื่องเส้นทางคมนาคมเข้าแม่ฮ่องสอน ในระยะที่ผ่านมาเป็นปัญหาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวแม่ฮ่องสอนมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเดินทางค่อนข้างมีปัญหา โดยเฉพาะทางอากาศที่มีขีดจำกัด เพราะใช้เครื่องบินขนาดเล็ก
       
       สำหรับการเดินทางทางบกจะต้องผ่านทางโค้ง 1,864 โค้ง ทำให้ลำบากต่อการเดินทาง ดังนั้น เชื่อว่าหากภาครัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนสายแม่ฮ่องสอน-อ.สะเมิง แล้วเสร็จ จะทำให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือรองจากเชียงใหม่
       
       ทางด้านนายสุพจน์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มองว่า จริงอยู่แม่ฮ่องสอนยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง – ค่าเดินทาง ที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาน้ำมันแพง แต่ข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ยังไม่รู้อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระเช้าลอยฟ้า ที่ต้องทุ่มงบมหาศาล หรือแม้แต่การขุดเจาะอุโมงค์ จาก อ.สะเมิง – จ.เชียงใหม่ ที่จะช่วยย่นระยะการเดินทางเหลือ 180 กม. สามารถไปกลับเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ได้ภายใน 3 ชั่วโมง ที่ศึกษากันมาหลายครั้ง ก็ยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้
       
       เพราะมีคำถามตามมาเหมือนกันว่า การทำอุโมงค์-ถนนเชื่อมแม่ฮ่องสอน เส้นใหม่ ที่ต้องใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาทโดยประมาณนั้น จะคุ้มทุนหรือไม่ เมื่อต้องแลกกับรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ทำเงินได้ปีละ 1,600 กว่าล้านบาท และประชากร 300,000 คน รัฐบาลเองก็คงต้องถามว่า แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืน ดังนั้นโครงการนี้ก็ยังเป็นไปในลักษณะ “ศึกษา และศึกษา” เท่านั้น
เล่าสู่กันฟัง

ครม.ไฟเขียวถนนเชื่อมแม่สอด-กอกาเรก คาดเคาะเขตเศรษฐกิจพิเศษฯสัปดาห์หน้า
การเลือกตั้งในพม่า : เปลี่ยนฉากแต่ไม่เปลี่ยนแปลง
ลือสะพัดไทยปิดแม่สอดตอบโต้พม่าปิดเมียวนานนับเดือน
บอมบ์!!ตลาดโต้รุ่งเมียวดี ส่งผลการค้าชายแดนแม่สอดซบเซา
พม่าส่งกำลังบีบ DKBA-ปลดทหารแก่ทำชายแดนตึงเครียด - ชาวบ้านเริ่มอพยพเข้าไทยอีก
มทภ.3 เชื่อพ่อค้าแม่สอดลงขันช่วยพม่าทำตลิ่งแลกเปิดด่านคุ้ม
ชี้หน่วยงานรัฐลอยตัวเมินแก้ปัญหาปิดเมียวดีทำการค้า 3 หมื่นล้านพัง
ปัญหาปิดด่านเมียวดียังยืดเยื้อ ไม่มีข้อสรุปจากพม่า
ไทยเร่งขนหิน-อุปกรณ์ก่อสร้างช่วยพม่าสร้างพนังริมเมยต่อเนื่อง-หวังเนปิดอว์สั่งเปิดเมียวดี
พลิกแม่สอดขึ้นเขตศก.พิเศษ ประตูการค้าเฃื่อมอีสต์-เวสต์ อีโคโนมิกคอร์ริดดอร์ วางเป็น Sister City เมืองคู่แฝดพี่น้องกับเพื่อนบ้าน
พม่าฮึดฟื้นฟูท่องเที่ยวหาดเบงกอลหนึ่งปีหลังพายุนาร์กีส
กองทัพจับมือ10ผู้ว่าฯถกจัดระเบียบค้าชายแดนใหม่
ประดิษฐ์หนุนสร้างถนน 4 เลนสายตาก-แม่สอด
รอครม.อนุมัติสร้างถนนในพม่า28กม.827ล้าน
พม่า-DKBA ยึดฐานที่มั่น KNU สำเร็จ
ขายอะไรผ่านเว็บไซต์ดี?
แนะ SMEs อัพเดต นวัตกรรมการเกษตร ธุรกิจอนาคต !
กรมการค้าภายในปัดฝุ่นร่างพ.ร.บ.ค้าปลีก จับตายักษ์ใหญ่วิ่งล็อบบี้หนัก
ทีลอซู นักท่องเที่ยวคึกหลังเปิดฤดูกาล
แม่สอดอ่วม!!น้ำป่าไหลท่วม
สธ.เผยผลตรวจไข่ไก่ 3 บริษัทใหญ่ไม่พบเมลามีน
ประธานหอฯตราดยันจดยืนค้านเทสโก้-โลตัสพร้อมผลักดัน พ.ร.บ.ค้าปลีก-ค้าส่ง
ผ่าฮวงจุ้ยประเทศไทย จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับพาณิชย์
ทาง 2 แพร่ง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง ผ่อนปรนให้ค้าปลีก หรือ เข้มงวดช่วยโช
"คุน-มั่ง กงลู่" เส้นทางจีนสู่อาเชียน
เทสโก้ยอมรับดึงคนเข้าห้างยากขึ้น
"ไชยา"สกัดค้าปลีกยักษ์ขยายสาขา
ค้าชายแดนระนอง-ตากระทึก พม่าเสียว8888เคอร์ฟิวเกาะสอง
ทีบีซีปลุก7เมืองไทย-พม่า อ.แม่สอดยิ้มรับโกยเงินสด
ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดของอาเซียนและคู่เจรจาต่าง ๆ
ทุนท่องเที่ยว 4 ชาติผุดคลังสินค้าชายแดนเชียงราย
จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน
15 จังหวัดร่วมชิงชัยในทีลอซูเกมส์
ไข้เลือดออกระบาดหนักที่ตาก ป่วยแล้ว 403 คน เด็กตาย 2
พม่าเร่งพัฒนาลอจิสติกส์ครั้งใหญ่สั่งรถมือ 2 ญี่ปุ่นผ่านไทยหนุนท่องเที่ยว
ททท.แม่ฮ่องสอนเปิด 8 เส้นทางท่องเที่ยวดึงคน-รักษายอดเงินสะพัดปีนี้
แม่ฮ่องสอนไม่ใช่มีแค่ "ปาย" หนุนเที่ยวแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
ค้าปลีกระนองแท็กทีมแข่งโลตัส + ชูกลยุทธ์เชิงรุก-เปิดดีลิเวอรีตีกินตลาดต่างอำเภอ
เวียดนามเชื่อมทางหลวงอีกสายเข้าลาว-ไทย
วิกฤตเศรษฐกิจระลอกสองในพม่า
ภาพส่งมอบเงินช่วยเหลือเหยื่อกู้ภัยนาร์กีส
ประมวลภาพมอบสิ่งบรรเทาภัยผ่านคณะสงฆ์จากประเทศพม่า
8 วันผ่านไปศพยังเกลื่อนทุ่ง!!
วิญญาณพม่า ร้องโหยหวน
UNHCR sends land aid convoy to Myanmar
กก.สิทธิฯถก"โลตัส"ฟ้องสื่อชี้คุกคาม-ละเมิดสิทธิชัด
แม่สอด เฮ แอร์ฟีนิคซ์ เริ่มบิน 16 พ.ค.นี้
คืบหน้าการขุดเจาะสำรวจแหล่งหินน้ำมันแม่สอด
รถไฟสาย แม่สอด-ตาก ยุทธศาสตร์เปิดฟ้าเมือง
“แอร์ฟินิคซ์” แถลงข่าวเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-กรุงเทพ ดีเดย์ 16 พ.ค. นี้
10หอเหนือจับมือ7แขวงลาว + ขยายความร่วมมือด้านการค้า-ลงทุน-โลจิสติกส์รับถนน R3a
บุกสำรวจ "ถนนอาร์สามเอ" ทุนจีนรุกหนักเปิดตลาดอาเซียน
ผุดถนนอีก 3 สายเชื่อมเวียดนาม-ไทย-พม่า
อุตสาหกรรมด้านผักและผลไม้ของยูนนาน
Border Trade Zone to Open on Armed Force Day
ผู้ประกอบการเลือดใหม่จะปกครองคนอย่างไรดี
พม่าได้ฤกษ์เปิดเขตการค้าเมียววดีปลายเดือนนี้
‘วอเตอเล่’น้ำดื่มสั่งได้ ติดแบรนด์องค์กรโปรโมทสินค้า
กฎเหล็ก "ส่งออก" เครื่องสำอางไปจีน
เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างไร
ต้องรีบๆ ไปชม..ก่อนเขมรจะปิดนครวัด!?
จับตาค้าปลีก เปิดเกมรุกปีหนู-ผุดโมเดลใหม่สู้
บริษัท-ร้านค้าบุรีรัมย์ตื่นตัวร่วมวงติวเข้มการตลาดยุคใหม่สู้ยักษ์ค้าปลีก
สนช.ผ่านร่าง กม.ค้าปลีก
อาเซียนคือ ‘กุญแจที่หล่นหาย’ ของเมียนมาร์
สุโขทัยสวมหัวนิติบุคคล ชนยักษ์ค้าปลีก “บิ๊กซี”
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ข่าวสารความเคลื่อนไหวค้าปลีกในไทย 27กย50-22ตค50
ถอดบทเรียนฟ้องศาลปกครอง ต้านทุนยักษ์ค้าปลีก ตอนที่ 1
หูจิ่นเทา นำทีมผู้ทรงอำนาจในพรรคฯ ประกาศชูธง“สังคมนิยมเอกลักษณ์จีน”
'โชว์ห่วย'รวมพลังตั้งศูนย์ฯเปิดแนวรบค้าปลีกข้ามชาติ
เถ้าแก่รุ่นใหม่ กับ ชั้นเชิงกลยุทธ์
เถ้าแก่รุ่นใหม่ กับ ชั้นเชิงกลยุทธ์ (2)
รู้จักธุรกิจของตนเอง (5)
สร้างสูตรบริหาร 'บูติค โฮเต็ล' 'สู้' เครือโรงแรมเชนนอก
เจาะเวลาหา “ทะเลสีคราม” Blue Ocean Strategy
รู้จักธุรกิจของตนเอง (4)
รู้จักธุรกิจของตนเอง (3)
รู้จักธุรกิจของตัวเอง (2)
รู้จักธุรกิจของตัวเอง (1)
โรงเรียนอนุบาลในฝัน ของคุณพ่อ คุณแม่
ABCD for SMEs (จบ) รากฐานแห่งความยั่งยืน…
'เล้งเส็งโมเดล' นำร่องความสำเร็จร้านค้าเครือข่าย
ABCD for SMEs รากฐานแห่งความยั่งยืน…
รัฐ-เอกชนประเมินต่าง "ACMECS" "นิตย์"นำทีมไทยร่วมประชุมที่พม่าสัปดาห์
การค้าไทย-พม่าพุ่งแรงทะลุ $2,400ล้าน
พม่าเริ่มเดินหน้าตั้ง 19 เขตเศรษฐกิจฯประเดิม 8 จุดปีนี้ยก “เมียวดี-แม่สอด” นำร่อง
Border Node กลยุทธ์มุกดาหาร ผุดศูนย์กระจายสินค้าเปิดประตูสู่อินโดจีน
"ตั้งฮั่วเส็ง" กับคัมภีร์ฝ่าวิกฤติ "โมเดิร์นเทรด"
SMART SME : Strategy Map…Key for BSC (2)
BSC แปลง “วิสัยทัศน์” สู่ “ความเป็นจริง”
เปลี่ยนหน้าตา Windows XP ให้เหมือน Vista เปี๊ยบ
เทคนิคการชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กให้คุ้มค่า
วิสัยทัศน์ปีใหม่ ก้าวไกลแบบพอเพียง article
พระคเณศ เทพแห่งปัญญาและความรู้.... article
โอกาสที่ยังไม่มีใครเห็น article
ใครว่า CEO บริหารเวลา เพื่อสมดุลธุรกิจและครอบครัวไม่เป็น ? article
แผนธุรกิจ…ใครว่ายาก article
แมส“กับดัก”แบล็คแคนยอน แตกแบรนด์ใหม่สู่"พรีเมียม" article
"วิชา"ฮุบแมค-ไมเนอร์ซื้อS&P ขาใหญ่รุกต่อยอดธุรกิจทางลัด article
แผนสืบทอดทายาทธุรกิจ : ปัจจัยแห่งความอยู่รอด Family Business article
ตำแหน่งและราคา กำหนดอนาคตสินค้า-บริการ article
บทเรียนราคาแพงจากเมืองไทย ของ"เทมาเส็ก" article
Cruzer U3 USB Drive อัจฉริยะ article
เอไอเอสยันแพคเกจใหม่เน็ตเวิร์กไม่เดี้ยง article
เอไอเอสวันทูคอลออกโปรแกรมใหม่"อัพ ทู ยู"ให้ลูกค้า article
เอไอเอส จีเอสเอ็ม มอบสิทธิพิเศษ ให้ลูกค้าเก่าโทรหาคนพิเศษฟรี article
โทร.มือถือระบบ10หลัก ดีเดย์ 1 ก.ย.ได้ใช้แน่ article
เจาะกลยุทธ์ “ชำนาญ เมธปรีชากุล” จับหัวใจใส่การตลาดพาเอไอเอสผ่านวิกฤต article
"แม็คโคร"เพิ่มดีกรีCRMมัดใจสมาชิก รุกอาหาร-รับมือพฤติกรรมคนเปลี่ยน article
“ตานาคา”แป้งพม่ามหาเสน่ห์ article
ทางหลวงสายเอเชีย กับผลกระทบที่เราจะต้องรับ article
เขต.ศก.ชายแดนตากคืบอีกขั้น ดึงมช.สำรวจความพร้อมตั้งนิคม article
นายกเล็กแม่สอดลั่น 5 อำเภอชายแดนตากพร้อมเป็นจังหวัดที่ 77 article
น้ำป่าทะลัก'แม่สอด'จ.ตาก article
ไม่รอศก.พิเศษ ตากหนุนเอกชน ตั้งเขตปลอดภาษี article
ตะลุยเยาวราช ไหว้ 3 วัดจีน เสริมมงคลตรุษจีน
สื่อนอกชี้ทางเลือกวิกฤตการเมืองไทย “ยุบสภา-ลาออก-รัฐประหาร”
โมเดิร์นเทรดยักษ์ ลบภาพนักฆ่า โลตัส-แม็คโครแข่งอุ้มโชว์ห่วย
10 กฎทอง Entrepreneur (ตอนที่ 1)
ข่าวสารความเคลื่อนไหวค้าปลีกในไทย 27กย50-22ตค50
Headline
บุกตลาดจีน เดินหน้าอย่างไรให้ถึงฝั่ง
ค่ายนาโนโซล่าร์เซลล์สานความรู้เด็กไทยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ article
เขตปลอดอากร เขตยกเว้นภาษี ในอำเภอแม่สอด article
1 ซิม 2 เบอร์ ความสะดวกสบายของคุณ จากร้านเทเลวิซ แม่สอด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.